Γόνιμη συνεργασία Γ.Γ.Α. Γιώργου Μαυρωτά και Γιάννη Σερκεδάκη Προέδρου του Ο.Α. Αγ. Παρασκευής

Γ. Σερκεδάκης, Γ. Μαυρωτάς

Μέσα σε κλίμα γόνιμης συνεργασίας πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού κ. Γιώργου Μαυρωτά και του Προέδρου του Ομίλου Αντισφαίρισης Αγίας Παρασκευής κ. Γιάννη Σερκεδακη, σχετικά με τα μείζονα προβλήματα που συνδέουν την προοπτική της νέας τεχνολογίας στο χώρο του Αθλητισμού.

Ήταν μια παραγωγική συνάντηση στην οποία συζητήθηκαν τα πλεονεκτήματα του online learning (Μαθήματα δηλαδή, που δεν απαιτούν την μετακίνηση των μαθητών-αθλητών και μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος κάθε στιγμή και χωρίς χρονικό περιορισμό) και του blended learning (Στην οποία συνδυάζεται η παραδοσιακή διδασκαλία στην αίθουσα με την ηλεκτρονική μάθηση.)

Τα πλεονεκτήματα του online learning είναι η ευελιξία καθώς η εκπαιδευτική ύλη είναι πάντα διαθέσιμη οπως και η αποτελεσματικότητα καθώς η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι το ίδιο αποτελεσματική και ποιοτική με την παραδοσιακή δια ζώσης διδασκαλία.

Αναλυτικότερα, μεταξύ άλλων συζητήθηκε Η επιδίωξη του προγράμματος ώστε το επίπονο ωράριο των αθλητών – μαθητών να «χωράει», τελικά στο τρέχων εκπαιδευτικό σύστημα, κάτι που σήμερα όχι μόνο θεωρείται, αλλά και είναι ασύμβατο και σε πλήρη αντίθεση.

Ο κ. Γιώργος Μαυρωτάς τόνισε με έμφαση ότι θα συνδράμει, ώστε να υλοποιηθεί σύντομα η προτεινόμενη λύση προς όφελος του Ελληνικού Αθλητισμού.

Του όλου θέματος θα επιληφθεί εκτός της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ομάδα εργασίας η οποία θα αποτελείται από:

 -Το Πολυτεχνείο Κρήτης:

(Μηχανικός με διδακτορικό στην βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Moodle Course Creator και διοργάνωση εκπαίδευσης με σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση,συν εναν Μηχανικό, εκπαιδευτής των εκπαιδευτών εκπαιδευτικής ρομποτικής(STEM)) συν Αρχιτέκτονας Μηχανικός με ανάπτυξη STEM δραστηριοτήτων.

-Το Πανεπιστήμιο Κρήτης:

1 άτομο  καθηγητής + 1 φυσικός με μεταπτυχιακή εργασία για δημιουργία e-learning πλατφόρμας για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

  -ΕΚΦΕ : Ένωση καθηγητών Φυσικών Επιστημών

Εκτός από την ανάπτυξη νέων τεχνικών εκπαίδευσης, κύριο μέλημα θα αποτελεί η αξιοποίηση και οργάνωση σε θεματικές ενότητες του ψηφιακού υλικού.