ΑΛΛΑΓΗ ΧΩΡΟΥ διεξαγωγής της 1ης συνάντησης της Ακαδημίας για Γονείς

80

ΑΛΛΑΓΗ  ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ

1ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«Από το Α έως το Ω» Μια Ακαδημία για Γονείς στην Αγ. Παρασκευή

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω μεγάλης συμμετοχής η 1η Συνάντηση του Προγράμματος «Από το Α έως το Ω» Μια Ακαδημία για Γονείς, θα πραγματοποιηθεί σε:

αίθουσα του Δημαρχείου Αγ. Παρασκευής, Μεσογείων 415-417.


Η οργανωτική υπεύθυνη
του Προγράμματος στην Αγ. Παρασκευή
Ευαγγελία Σιαφαρίκα