Συμμετοχή του 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής στο πρόγραμμα “Erasmus+”

Το 1­ο Γενικό Λύκειο Αγίας Παρασκευής συμμετείχε στο πρόγραμμα Erasmus+, Δράση ΚΑ1 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Δράση ΚΑ1 αφορά τη μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης και προσφέρει την ευκαιρία σε στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων να βιώσουν μια μαθησιακή εμπειρία σε μια άλλη χώρα. Το πρόγραμμα μας ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου 2020.

Το σχολείο μας έχει σταθερά ευρωπαϊκό προσανατολισμό και στοχεύει στην ανάπτυξή τουμέσω της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών με άλλα σχολεία του εξωτερικού. Βασικοί στόχοι του σχεδίου κινητικότητας ήταν:

– η ανάπτυξη συλλογικών δράσεων με την ενεργή εμπλοκή των μαθητών,  που θα οδηγήσει μελλοντικά στην αλλαγή της περιβαλλοντολογικής και κοινωνικής πραγματικότητας.

– ο εκσυγχρονισμός του σχολείου μας και η μετάβαση από την απλή γνωσιοκεντρική διδασκαλία που παρέχει τεχνοκρατική γνώση, στην μαθητοκεντρική διδασκαλία, όπου θα χρησιμοποιούνται ολιστικές διδακτικές προσεγγίσεις και μεθοδολογίες, οι οποίες θα βοηθούν στην οικοδόμηση της γνώσης από τον ίδιο τον μαθητή.

– η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών μας και της συνεργατικής μάθησης, ξεφεύγοντας από τις παραδοσιακές διδακτικές μεθοδολογίες και το ανταγωνιστικό μαθησιακό περιβάλλον, γεγονός που θα οδηγήσει και στην ανάπτυξη ενός καλύτερου κλίματος σε όλο το σχολείο.

– η ευαισθητοποίηση των μαθητών μας σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και την πράσινη ανάπτυξη, ένα επίκαιρο θέμα το οποίο προωθεί την αειφορία και συμβάλει στην διαμόρφωση περιβαλλοντολογικών αξιών, στάσεων και συμπεριφορών, δημιουργώντας υπεύθυνους πολίτες με ενεργό συμμετοχή στα κοινά και στη λήψη αποφάσεων.

– η δικτύωση του σχολείου μας με σχολεία του εξωτερικού και η ανάπτυξη νέων συνεργασιών με φορείς εκπαίδευσης και σχολεία του εξωτερικού.

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε μια δράση κινητικότητας στην οποία συμμετείχαν συνολικά τέσσερεις εκπαιδευτικοί του 1ου ΓΕ.Λ. Αγίας Παρασκευής οι οποίοι διαθέτουν αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική γλώσσα προκειμένου να μεταφέρουν την εμπειρία τους στην σχολική κοινότητα.

Η επιμορφωτική δραστηριότητα με θέμα: “Innovative methods in teaching green solutions and sustainability” πραγματοποιήθηκε στο Middelfart της Δανίας και την παρακολούθησαν τέσσερεις εκπαιδευτικοί (κα. Ταράτσα, κ. Καϊσίδης, κ. Ασημακόπουλος, κ. Σαραντόπουλος) με στόχο να αναπτύξουν ικανότητες σχεδιασμού, ανάληψης και αξιολόγησης των μαθημάτων που εστιάζονται στις προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες του μαθητή. Γνώρισαν νέες μεθόδους διδασκαλίας περιβαλλοντολογικών ζητημάτων και λύσεων, όπως είναι η βιωματική και η ανακαλυπτική μάθηση. Το σεμινάριο οργανώθηκε από τον Δήμο Μιντελφάρτ της Δανίας και περιλάμβανε α) εκπαιδευτικές επισκέψεις σε τοπικά σχολεία, όπου οι καθηγητές είχαν την ευκαιρία να δουν πώς διδάσκεται η περιβαλλοντολογική αγωγή στα σχολεία της Δανίας, β) συμβουλευτικές συνεδρίες, όπου οι εκπαιδευτικοί μπόρεσαν να καταρτίσουν ολοκληρωμένα σχέδια μαθήματος με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών από την Δανία, γ) επισκέψεις σε χώρους διαλογής απορριμμάτων και εξοικονόμησης ενέργειας.

Τελικός στόχος είναι να μεταφερθούν εμπειρίες που θα αυξήσουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών μας, ώστε όχι μόνο ως πολίτες μιας τοπικής κοινωνίας, αλλά ως παγκόσμιοι πολίτες…να βλέπουν με ευθύνη και ελπίδα το μέλλον.

Ο εξαιρετικός βαθμός ικανοποίησης των επιμορφούμενων, αλλά και των φορέων υποδοχήςείχε ως αποτέλεσμα την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συνεργασίακαι μετά τη λήξη του σχεδίου, συμβάλλοντας στη διεθνοποίηση του σχολείου μας.

Κλείνοντας θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν στην άρτια οργάνωση, στην πραγματοποίηση και στην ολοκλήρωση του προγράμματος.

Ο Διευθυντής Η Συντονίστρια του Προγράμματος
  Αθανάσιος Αναστασίου     Ασημίνα Ταράτσα