20 υπαλλήλους στην Καθαριότητα προσλαμβάνει ο Δήμος Αγ. Παρασκευής – Προθεσμία έως 18/12/2019

Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος Αγίας Παρασκευής για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, διάρκειας μέχρι δύο (2) μηνών ως εξής:

– Δεκαεπτά (17) Εργάτες Καθαριότητας (ΤΕ)

– Τρεις (3) Οδηγοί Κατηγορίας Γ’ (ΔΕ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος (Γραφείο Πρωτοκόλλου) επί της Λ. Μεσογείων 415-417.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Πληροφορίες κα. Ε. Μάνδρου (τηλ. 213 2004 562/565).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 10/12/2019 έως 18/12/2019 και ώρες 8.30 έως 15.00.