Αρχική ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019

 1. Επικύρωση πρακτικών της 18ης, 19ης και 20ης Συνεδρίασης έτους 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
 2. Ανάδειξη εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του άρθρου 2 της αριθμ. οικ. 52546/16-12-2011 Υ.Α. Υφυπ. Εσωτερικών (ΦΕΚ 2854/τ. Β΄/16-12-2011).
 3. Σύσταση Επιτροπής Περιφερειακού Συμβουλίου «Πολιτισμού και Αθλητισμού» σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ορισμός μελών της.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Δουνδουλάκη)

 • Σύσταση Επιτροπής Περιφερειακού Συμβουλίου «Περιβάλλοντος» σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ορισμός μελών της.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Κόκκαλης)

 • Λήψη απόφασης : α) για την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη Σύσταση Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας της Περιφέρειας Αττικής (κατ’ άρθρα 194 επ. του ν. 3852/2010), β) για τη Σύσταση Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας της Περιφέρειας Αττικής κατ’ άρθρο 195 του ν. 3852/2010, γ) για την έγκριση του σχεδίου Καταστατικού της εταιρείας, δ) για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο Μετοχικό κεφάλαιο  της εταιρείας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.   329/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση και την εγγραφή ποσού στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής, και ε) για την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες (καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ., έκδοση ΑΦΜ κλπ.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 • Έγκριση σκοπιμότητας ένταξης του έργου «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ», προϋπολογισμού 16.795.593,22€ πλέον ΦΠΑ 24%.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Θεοδωρακοπούλου – Μπόγρη)

 • Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, και του Δήμου Ύδρας για το έργο με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση Α΄ Δημοτικού Σχολείου Ύδρας».

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Θεοδωρακοπούλου – Μπόγρη)

 • Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, και του Ν.Π.Δ.Δ. Άθλησης Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Σαλαμίνας για το έργο με τίτλο «Συντήρηση αναβάθμιση και βελτίωση γηπέδου Αμπελακίων Σαλαμίνας».

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Θεοδωρακοπούλου – Μπόγρη)

 • Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγ. Αναργύρων – Καματερού για το έργο: «Κατασκευή Κέντρου Κοινωνικών – Προνοιακών Υποδομών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Πρόνοιας» αρχικού προϋπολογισμού 4.470.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Λεωτσάκος)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού για το έργο: «Διαμόρφωση και δημιουργία χώρων πρασίνου στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου και σε πλησίον κοινόχρηστους χώρους στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού» συνολικής δαπάνης 3.331.441,04 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Λεωτσάκος)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, και του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για το πρόγραμμα με τίτλο «ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ».

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μ. Βάρσου)

 1. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για συνδιοργάνωση εκδηλώσεων για τις ημέρες μνήμης γενοκτονιών έτους 2020.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Δουνδουλάκη)

 1. Ορισμός εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα, Υμηττού και Νοτιοανατολικής Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αυγερινός)

 1. Ενημέρωση σχετικά με τον οικονομικό απολογισμό έτους 2018 του «Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά – Περιφέρειας Αττικής».

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Σ. Αντωνάκου)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Εγκατάσταση Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης Εγκατεστημένης Ισχύος 776 kwe στο Νοσοκομείο Ελευσίνας Θριάσιο Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, Δήμου Ελευσίνας ΠΕ Ανατολικής Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: Βιομηχανία παροχής ψύχους – Καλυψώ ΑΕΒΕ, στον Ταύρο, Δήμος Ταύρου – Μοσχάτου, στην Περιφέρεια Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά στη δραστηριότητα «Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος – Μικτή Επιχείρηση Λιανικής & Χονδρικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών» της «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» στην Ιερά Οδό 261 & 25ης Μαρτίου, στο Δήμο Αιγάλεω – ΠΕΤ: 1907136624.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά στη δραστηριότητα «Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος – Μικτή Επιχείρηση Λιανικής & Χονδρικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών» της «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» στη Λ. Βουλιαγμένης 69Β στο Μετς, στο Δήμο Αθηναίων.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά στη δραστηριότητα «Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος – Μικτή Επιχείρηση Λιανικής & Χονδρικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών» της «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» στη Λ. Αβέρωφ 38, Μακελαράκη και Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, στο Δήμο Νέας Ιωνίας.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)