Ψήφιση Προυπολογισμού απο το κακό στο χειρότερο

 Όλοι  σχεδόν οι Δήμοι της επικράτειας έχουν προ πολλού τακτοποιήσει- δρομολογήσει  τα θέματα του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού 2020. Εδώ όμως όπως έχουμε επισημάνει, υπάρχουν άλλες προτεραιότητες, οι εκδηλώσεις αυτοπροβολής, οι κούφιες υποσχέσεις-εξαγγελίες, οι συνεχείς αναμορφώσεις προϋπολογισμού 2019 με εξοργιστικές εγγραφές νέων κωδικών εξόδων, οι απευθείας αναθέσεις και η τακτοποίηση των ημετέρων.  Παρά τις επισημάνσεις μας τόσο στην Οικονομική  Επιτροπή,όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο  για την μεγάλη καθυστέρηση και τις συνέπειες αυτής, καθώς και τις εκκλήσειςμας για τήρηση της νομιμότητας μας αγνόησαν επιδεικτικά.

Πριν από λίγες μέρες μας κοινοποίησαν τα σχέδια προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για να μην προλάβουμε να ασκήσουμε τον θεσμικό μας ρόλο με δικές μας εναλλακτικές προτάσεις,  που θα  έπρεπε μετά από συνεργασία με τηνοικονομική υπηρεσία να τεθούν και αυτές σε ψηφοφορία στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 77  τουΝ.4172/2013 όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα.Μεθόδευσαν απροκάλυπτα ψήφιση προϋπολογισμού από το παράθυρο επειδή δεν διαθέτουν πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο ενώ ήδη έχουν παραβιάσει κατά πολύ τις προθεσμίες του Ν.4173/2013. Επίσης έφεραν προς ψήφιση προϋπολογισμό χωρίς κατ’ ουσία αιτιολογική έκθεση και χωρίς γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας, που αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση από τον Νόμο.Ο Διοίκηση του Δήμου αντί  να  περάσει  στην   εποχή της συναίνεσης, παραβίασε την νομιμότητα, οπισθοδρομώνταςστην εποχή της αυθαιρεσίας, της λογικής των συμψηφισμών και της νοοτροπίας του χθες.

Η Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αφού έκανε ερωτήσεις που ανέδειξαν την προχειρότητα και την ανακολουθία του σχεδίου του προϋπολογισμού με το προεκλογικό πρόγραμμα της παράταξης που διοικεί, τοποθετήθηκε σε όλα τα μείζονα θέματα όπως την πλατεία του Άη Γιάννη, το κολυμβητήριο, το αθλητικό κέντρο, το προπονητήριο, την Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, την ακίνητη περιουσία, τα σχολεία, τις θέσεις στάθμευσης, την ελεγχόμενη στάθμευση, τα συστήματα έξυπνης πόλης, την βιοκλιματική του κοντοπεύκου που διαλύεται, το Ο.Τ. 118, το νέο Δημαρχείο, τις υπερκοστολογήσεις των μελετών, το αμαξοστάσιο και ιδιαίτερα στην όλη μεθόδευση και διαδικασία.

Θεωρώντας ότι παραβιάζεται ακραία και κατάφωρα η νομιμότητα αποχώρησε από την συνεδρίαση-παρωδία του Δημοτικού Συμβουλίου(με μόνη προς ψήφιση την πρόταση της Διοίκησης) και δεν παρέστη στην ψηφοφορία του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού 2020

Όπως έχουμε δεσμευθεί στους δημότες θα παρακολουθούμε τα πάντα και θα τους ενημερώνουμε, διασφαλίζοντας και απαιτώντας με την παρουσία μας, τις προτάσεις μας και τον θεσμικό μας ρόλο, την τήρηση της νομιμότητας και την χρηστή διοίκηση. Στην προκειμένη περίπτωση θα προσβάλλουμε τηναπόφαση και μετά την αναμενόμενη αναπομπή του προϋπολογισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα συμβάλλουμε στην ψήφιση μιας ρεαλιστικής πρότασης που θα εξασφαλίζει την συναίνεση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή