Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7/1/2020

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/10 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 07-01-2020 ημέρα Tρίτη  και ώρα 12.30μ.μ  με θέμα:

  1. Λήψη απόφασης για σύναψη δανείου ποσού 2.750.000€ για την αγορά του Ο.Τ 119 «Πρώην Εκπαιδευτήρια ΜΑΚΡΗ» και κατάρτιση όρων αυτού.

                                                                     Αγία Παρασκευή  03-01-2020

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ