Έλεγχος μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στους βρεφονηπιακούς & Παιδικούς σταθμούς του Δήμου

Στο πλαίσιο της καθολικής ενημέρωσης του κοινού για θέματα ακτινοπροστασίας σας παρουσιάζω τα αποτελέσματα των μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που διεξήχθησαν πρόσφατα από τον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ) σε όλους τους βρεφονηπιακούς/παιδικούς σταθμούς της πόλης.

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την καταγραφή των επιπέδων της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και την εξακρίβωση της συμμόρφωσης ή μη με τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού όπως αυτά ορίζονται στις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 31 του Νόμου 3431 (ΦΕΚ 13/Α/03-02-2006) με θέμα “Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις” και στα άρθρα 2-4 της υπ’ αριθ. 53571/3839 (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, με θέμα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά».

Τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού στην Ελλάδα αντιστοιχούν στο 70% των τιμών της Ε.Ε., ενώ ειδικά σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, προβλέπεται περαιτέρω μείωση των ορίων ασφαλούς έκθεσης στο 60% των προαναφερόμενων τιμών.

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στα εξής σημεία:

  •  1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΕΙΣΟΔΟΣ (ΒΟΡΡΑ 7)
  • 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΑΠΟ ΥΨΟΣ 1ου ΟΡΟΦΟΥ, ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ (ΛΑΔΩΝΟΣ 5)
  • 3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΕΙΣΟΔΟΣ (ΠΑΡΟΥ 16)
  • 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΕΙΣΟΔΟΣ (ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 12)
  • 5ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΕΙΣΟΔΟΣ (ΤΡΩΑΔΟΣ 3)

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι σε κανένα από τα παραπάνω σημεία δεν παρουσιάζεται υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Μάλιστα οι τιμές είναι ιδιαιτέρως χαμηλές και δεν δημιουργούν καμία απολύτως ανησυχία. Αξίζει να επισημανθεί ότι ο ΣΒΑΠ είναι ιδιαιτέρως ευαισθητοποιημένος σε θέματα ακτινοπροστασίας και έχει πραγματοποιήσει και άλλες μετρήσεις στην πόλη μας και συγκεκριμένα στις παιδικές χαρές και στις σχολικές μονάδες.

Ως ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου θα συνεχίσω την συστηματική ενημέρωση των πολιτών για τα αποτελέσματα μετρήσεων που λαμβάνω από πιστοποιημένους φορείς ή ιδιώτες. Ευελπιστώ ότι σύντομα θα λειτουργήσει και η κινητή μονάδα μέτρησης από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας για ακόμα καλύτερη εποπτεία των επιπέδων της μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας στην πόλη μας.

Πηγή: Μετρήσεις ΣΒΑΠ

Αθανάσιος Ι. Μπαλάσκας
Φυσικός – Ραδιοηλεκτρολόγος Α’
ΜSc Ηλεκτρονικής Φυσικής και Τηλεπικοινωνιών
Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Αγίας Παρασκευής
Υποδιευθυντής 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής