Τακτική συνεδρίαση των ΠΑΙΣΔΑΠ στις 27/1

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 240, 234 και 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», παρακαλούμε να προσέλθετε στα γραφεία της Διοικητικής Υπηρεσίας των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής, στην οδό Λ. Μεσογείων 405, σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου,στις 27.1.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για τακάτωθι θέματα:

  1. Διαγραφές βρεφών & νηπίων.
  • Εγγραφές βρεφών & νηπίων.
  • Επιτροπή εκτίμησης ακινήτων για το έτος 2020.
  • Συζήτηση για το υπ’ αρ. 5903/3.12.2019 αίτημα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόμων Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής.
  • Πρόεδρος  .Σ. ΠΑΙΣΔΑΠ

Ηλέκτρα Αντωνοπούλου – Πανάγου