Από μια επίσκεψη στο υπό ανέγερση 14ο Νηπιαγωγείο στα Πευκάκια προέκυψαν στοιχεία

Ένα μέρος των αναγκών του Δήμου σε αίθουσες προσχολικής αγωγής, μετά και το νόμο Γαβρόγλου (Ν.4521-18), έρχεται να καλύψει η κατασκευή του 14ου Νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. 328 στην περιοχή των Πευκακίων. Ως γνωστόν, σύμφωνα με τον Νόμο 4521/2018, από το επόμενο σχολικό έτος καθιερώνεται η διετής υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση, γεγονός που υποχρεώνει το Δήμο να καλύψει με έντεκα νέες αίθουσες τις ανάγκες 220 παιδιών επιπλέον.

Το έργο αυτό αποτελεί τμήμα της Πράξης Εφαρμογής των Πευκακίων (2005).

Η υλοποίηση γίνεται εξολοκλήρου από τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. με χρηματοδότηση από πρόγραμμά ΕΣΠΑ, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής που παραχωρήθηκε για το συγκεκριμένο λόγο, όπως αναλύεται στη συνέχεια.

Η όλη διαδικασία ξεκίνησε το 2013 επί 1ης θητείας Δημάρχου Βασίλη Ζορμπά και θα ολοκληρωθεί με τον ίδιο Δήμαρχο (2η θητεία). Οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν την Παρασκευή 27/09/19 (6 χρόνια μετά την παραχώρηση του οικοπέδου) και το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2020 και να δοθεί προς χρήση το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Το φωτογραφικό υλικό είναι από την πρόσφατη επίσκεψη του Δημάρχου κ. Βασίλη Ζορμπά στο υπό κατασκευή νηπιαγωγείο. Τον συνόδεψε ο Γ.Γ. του Δήμου κ. Μιλτιάδης Κύρκος όπου συναντήθηκαν και ενημερώθηκαν από την Πολ. Μηχανικό των ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.,  κ. Νεκταρία Διονυσοπούλου, την Επιβλέπουσα του έργου, κ. Αικατερίνη Γιατράκου και τον Ανάδοχο, κ. Αθανάσιο Καραβέλα.

Το Σχέδιο του οικοπέδου

Το Ο.Τ. 328 περικλείεται από τις οδούς Αγ. Βασιλείου – Κάδμου – Σοφοκλή – Φαιστού (πεζόδρομος). Σύμφωνα με το σχεδιασμό το Ο.Τ. 328 χαρακτηρίστηκε για χρήση του 14ου Νηπιαγωγείου, ενός παιδικού σταθμού και ενός υποσταθμού της ΔΕΗ, ο οποίος τελικά έγινε στον νέο βρεφονηπιακό σταθμό στα Πευκάκια. Όσον αφορά τον παιδικό σταθμό από το 2014 η μελέτη βρίσκεται στην Περιφέρεια για χρηματοδότηση.

Στοιχεία Τεχνικής Περιγραφής 14ου Νηπιαγωγείου

Σύμφωνα με τη μελέτη το έργο κατασκευάζεται με το σύστημα δόμησης εκ προκατασκευασμένων μεταφερομένων κυψελών και οι θεμελιώσεις των κτιρίων, αλλά και μεμονωμένοι φορείς, θα κατασκευασθούν με έγχυτο επί τόπου οπλισμένο σκυρόδεμα.

Να σημειωθεί ότι την Αρχιτεκτονική μελέτη για το 14ο Νηπιαγωγείο έκανε η κ. Διονυσία Κοπανά, αρχιτέκτονας των ΚΤΥΠ Α.Ε.  που τυγχάνει συνδημότης μας.

Η επιφάνεια του οικοπέδου που έχει χαρακτηριστεί για το Νηπιαγωγείο ανέρχεται στα 1.187,61 τ.μ. και έχει συντελεστή δόμησης 0.8.

Το 2/θεσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγ. Παρασκευής είναι ένα ισόγειο κτίριο με δύο εισόδους με τα προστεγάσματα τους και έχει δυνατότητα πρόσβασης από τον αύλειο χώρο προς τις δύο εισόδους.

Περιλαμβάνει τους παρακάτω χώρους :

  • Δύο (2) Αίθουσες διδασκαλίας
  • Μία (1) Αίθουσα Ύπνου
  • Χώρο Εισόδου – Πολυδύναμος Χώρος
  • Τραπεζαρία
  • Γραφείο νηπιαγωγών και μικρό χώρο αποθήκης.
  • Κουζίνα
  • Χώρους υγιεινής νηπίων
  • W. C.
  • Λεβητοστάσιο – αποθήκη καυσίμων.

Ο αύλειος χώρος θα είναι περιφραγμένος, θα υπάρχουν χώροι πρασίνου με τα κατάλληλα δέντρα και φυτά και θα εγκατασταθούν παιχνίδια παιδικής χαράς.

Χρονολογημένο ιστορικό

Το 2013 συστάθηκε Επιτροπή Καταλληλότητας η οποία με επιτόπιο έλεγχο έκρινε πως το συγκεκριμένο οικόπεδο είναι αναγκαίο και κατάλληλο για την κατασκευή νηπιαγωγείου.

Στις 5 Μαρτίου 2013 με «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ» εγκρίνεται η ανέγερση του 14ου διθέσιου Νηπιαγωγείου.

Στις 19 Ιουνίου 2013, επί Δημαρχίας τότε Βασίλη Ζορμπά (1η θητεία), το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφαση 196/2013  

«Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση του τμήματος του δημοτικού ακινήτου του Ο.Τ. 328 περιοχής Πευκακίων με χρήση Σχολικού χώρου (Νηπιαγωγείου) στον ΟΣΚ Α.Ε. και για διάστημα τριών (3) ετών για την ανέγερση Διδακτηρίου που θα στεγάσει το 14ο Νηπιαγωγείο Αγίας Παρασκευής.»

Όμως το Νοέμβριο του 2013 με τη συγχώνευση του Ο.Σ.Κ. Α.Ε., της Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε. και της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. δημιουργούνται οι «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.), οι οποίες δεν προέβησαν σε καμία κίνηση σχετικά για τα 3 αυτά χρόνια. Αποτέλεσμα να μην μπορεί το έργο να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020 για χρηματοδότηση.

Το 2016 οι ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. ζητούν και λαμβάνουν από το Δήμο Αγίας Παρασκευής παράταση της παραχώρησης του χώρου επ’ αόριστον.

Στις 13 Μαρτίου 2019 το έργο, προϋπολογισμού 1 εκατομμυρίου ευρώ δημοπρατήθηκε από τις ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε..

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2019 ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής με εκτιμώμενη χρονική διάρκεια 8 μηνών.

Υποσημείωση: Είναι άτοπο ορισμένοι να προσπαθούν να παρουσιάσουν το έργο ως δικό τους κατόρθωμα (συνήθης τακτική γι’ αυτούς η καπήλευση ξένων έργων). Είναι ξεκάθαρα έργο των ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Η χρονική στιγμή που αποφάσισαν οι ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. να κινητοποιήσουν-δημοπρατήσουν το έργο, το μόνο συσχετισμό που θα μπορούσε να έχει, είναι η τότε ισχύουσα προεκλογική περίοδος. Ένα ακόμα αποδεικτικό είναι, ότι κανείς τοπικός δημοτικός παράγοντας δεν μπορεί να τοποθετήσει το όνομά του στη θεμελίωση του έργου.