Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/2

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 12-02-2020 ημέρα Τετάρτη   και ώρα 9.30π.μ με θέματα:

  1. Εξειδίκευση Πίστωσης και Α΄ Κατανομή ποσού ΚΑΠ έτους 2020, στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών.
  2. Απευθείας ανάθεση της εργασίας καθαρισμού και απολύμανσης της οικίας επί της οδού Τερψιθέας 25, Αγία Παρασκευή, ύστερα από εισαγγελική παραγγελία με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω του ότι διαφαίνεται επικείμενος κίνδυνος για την δημόσια υγεία. 
  3. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση  δαπάνης και ορισμός υπολόγου».

                                                          Αγία Παρασκευή  07-02-2020

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ