Αδελφοποίηση: Πρόσκληση των δημοτών σε νέα Διευρυμένη Επιτροπή

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προσκαλεί όσους δημότες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη νέα Διευρυμένη Επιτροπή Αδελφοποίησης, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι 27 Φεβρουαρίου 2020.

Η συγκεκριμένη δήλωση θα γίνει αποκλειστικά μέσω του email της Επιτροπής Αδελφοποίησης, jumelage.agiaparaskevi@gmail.com, όπου πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία του ενδιαφερόμενου:

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο, email, επαγγελματική δραστηριότητα, γνώση ξένων γλωσσών, άλλες δραστηριότητες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αδελφοποίησης,

Μιχαήλ Γρηγοριάδης