Τακτική συνεδρίαση στις 24/2 στους ΠΑΙΣΔΑΠ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 240, 234 και 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», παρακαλούμε να προσέλθετε στα γραφεία της Διοικητικής Υπηρεσίας των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής, στην οδό Λ. Μεσογείων 405, σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου,στις 24.2.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για τα κάτωθι θέματα:

  • Διαγραφές βρεφών & νηπίων.
  • Εγγραφές βρεφών & νηπίων.
  • Έγκριση δαπάνης και σχεδίου μελέτης, για την προμήθεια τροφίμων για τους Παιδικούς Σταθμούς, για τα έτη 2020-2021-2022, με διεξαγωγή Διαγωνισμού από το Δήμο Αγίας Παρασκευής.

Πρόεδρος  Δ.Σ. ΠΑΙΣΔΑΠ

Ηλέκτρα Αντωνοπούλου – Πανάγου