Τακτική συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής στις 4/3

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 04-03-2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00 με θέματα:

  1. Κατάρτιση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2020.
  2. Λήψη απόφασης για παράταση διάρκειας σύμβασης για «Υπηρεσίες μηχανικού για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) Δημοτικών Κτιρίων».
  3. Έγκριση Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.
  4. Λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με το οποίο θα συνομολογηθεί το δάνειο, για την απαλλοτρίωσή στο Ο.Τ. 119 (πρώην εκπαιδευτήρια Μακρή) ποσού 2.750.000,00€ για τη στέγαση σχολικής κοινότητας , και έγκριση των γενικών όρων του δανείου, σύμφωνα με τις  προσφορές των Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού.
  5. Απόδοση Λογαριασμού Εντάλματος προπληρωμής ποσού 114,62€ και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
  6. Λήψη απόφασης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.

                                                          Αγία Παρασκευή  28-02-2020

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ