Προκήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης 3 ακινήτων απο τους “ΠΑΙΣΔΑΠ”

H Πρόεδρος του Δ.Σ. των Παιδικών Σταθμών του Δήμου  Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙΣΔΑΠ) προκηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης τριών (03) ακινήτων για την στέγαση  παιδικών σταθμών δυναμικότητας τουλάχιστον 40 νηπίων έκαστος για την κάλυψη αναγκών των περιοχών α) Τσακού, β) Αγίου Ιωάννη, και  γ) τουλάχιστον 40 νηπίων και 20 Βρεφών για την περιοχή  Κοντοπεύκου.

Για να δείτε την περίληψη της προκήρυξης πατήστε ΕΔΩ.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ.