Έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση (Τετάρτη 06-05-2020 στις 18:00)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 06.05.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00  με θέμα: Συζήτηση σχετικά με τα τελευταία γεγονότα στην πλατεία Αγίου Ιωάννη