Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 19/5

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) στις 19.05.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 με θέμα:

Λήψη απόφασης για την απαγόρευση της στάσης/στάθμευσης επί της οδού Καρβελά, στο ύψος του πεζόδρομου Αναστάσεως