Τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. στις 10/6

aparaskevi-images.gr

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 10.06.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00  με θέματα:

  1. Χορήγηση άδειας παραστάσεων – προβολών στον αύλειο χώρο του 2ου  γυμνάσιου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  2. Λήψη απόφασης για συνέχιση της εκκαθάρισης, της, υπό εκκαθάριση, τελούσας δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Κοινωνική Επιχείρηση Δήμου Αγίας Παρασκευής» (ΚΟΙΚΕΔΑΠ), που προήλθε από μετατροπή, της πρώην αμιγούς δημοτικής επιχείρησης «Δημοτική Επιχείρηση Βρεφονηπιακών Σταθμών Αγίας Παρασκευής (ΔΕΒΣΑΠ), για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  3. Λήψη απόφασης για συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  4. Λήψη απόφασης για παράταση εκταφής του Α.Τ. στο Κοιμητήριο του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).