Έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 12/6 του ΔΣ “ΠΑΟΔΑΠ”

Κυρίες και Κύριοι, 

Σύμφωνα με τα άρθρα 240 παρ.2, 234 παρ.1 ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και 67 ν. 3852/2010 και τις  υπ΄αριθμ. 18318/13-3-2020 και 40/ΑΠ 20930/31-3-2020 Εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προσκαλείσθε σε έκτακτη – κατεπείγουσα δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής», η οποία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020, με ώρα ενάρξεως την 12.00  Την ίδια ημέρα θα αποσταλούν οι ψήφοι των Μελών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από 12.00 έως  13.00 ώρα. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, θα κοινοποιηθεί σε όλα τα Μέλη.

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως είναι τα ακόλουθα:

1. Λήψη απόφασης για την λειτουργία στον αύλειο χώρο του 2ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής (Νεαπόλεως 7) του Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου.

2. Εξειδίκευση πίστωσης ύψους 11.966,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%) , στον ΚΑΔ 15.6471.20 (με τίτλο Έξοδα λειτουργίας Κινηματογράφου), για τη λειτουργία του Δημοτικού Κινηματογράφου έτους 2020.

3. Εξειδίκευση πιστώσεων για την πραγματοποίηση συναυλίας αφιερωμένης στην Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής με την Φιλαρμονική Ορχήστρα στις 21-06-2020.

α) Λόγω του ότι χθές, 10 Ιουνίου 2020, το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση του ενέκρινε την αίτηση του ΠΑΟΔΑΠ για άδεια παραστάσεων (κινηματογραφικών προβολών) στο χώρο του 2ου Γυμνασίου και απαιτούνται άμεσες ενέργειες για την ανάθεση της λειτουργίας.

β) Την 9η Ιουνίου ήλθαν σε γνώση του Οργανισμού οι υγειονομικοί όροι χρησιμοποιήσεως των Φιλαρμονικών και δεδομένου ότι θα πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες διαδικασίες για να εορτασθεί η Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής στις 21-06-2020

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη και κατεπείγουσα.

Σε περίπτωση τυχόν κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλώ να ειδοποιήσει τον αναπληρωτή του.

Με εκτίμηση,

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

    Σπυρίδων  Χρ. Παπασπύρος