Πράσινο Ταμείο: Παράταση στους ΟΤΑ έως 30 Οκτωβρίου για την Πρόσκληση Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών

Το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου επικαιροποίησε την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση της προκήρυξης και της διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών.Συγκεκριμένα, αποφάσισε:

– την τροποποίηση όσον αφορά στους δυνητικούς δικαιούχουςΟΤΑ Α΄ βαθμούτου Προγράμματος, ειδικότερα να είναιόλοι οι Δήμοι της Χώρας.

– την παράταση υποβολής αιτημάτων μέχρι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020.

Για τις αλλαγές ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του έτους 2019 δεν υποβλήθηκε καμία πρόταση και για το 2020 μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί και ενταχθεί για χρηματοδότηση μόνο 3 Δήμοι.

Να σημειωθεί ότι των τροποποιήσεων προηγήθηκε το αίτημα από πολλούς Δήμους να συμπεριληφθούν όλοι οι Δήμοι της Χώρας στους δυνητικούς δικαιούχους.

Μέτρο 1: Μελέτες αστικών αναπλάσεων – διαμόρφωσης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων

Επιλέξιμες κατηγορίες στο Μέτρο 1 είναι:διαμορφώσεις – αναπλάσεις ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων: πάρκων, αλσών και εθνικών ή δημοτικών κήπων, πλατειών, οδών, πεζοδρόμων και παραλιακών περιοχών, περιβάλλοντος χώρου διατηρητέων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων καθώς και ζωνών προστασίας της φύσης και του τοπίου / θέματα εξοπλισμού ανοιχτών κοινόχρηστων χώρων και χώρων εξυπηρετήσεων ειδικής σημασίας, όπως αρχαιολογικών / θέματα αποκατάστασης και επανάχρησης δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα ή μνημεία.

Οι παραπάνω κατηγορίες έργων εντάσσονται στις επιλέξιμες δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου, σύμφωνα με το αρ.77 του ν.4495/2018. Ως εκ τούτου, μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού το Πράσινο Ταμείο δύναται να εντάξει κατά προτεραιότητα σε μελλοντικά προγράμματα περιβαλλοντικού ισοζυγίου τη χρηματοδότηση των δράσεων υλοποίησης των υπόψη έργων.
Μέτρο 2: Αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών έργων

Στον τομέα των αρχιτεκτονικών μελετών κτηριακών έργων, επιλέξιμες για τη χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο της Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών είναι οι κατηγορίες:πολιτιστικά κτήρια και πολιτιστικές εγκαταστάσεις (μουσεία, βιβλιοθήκες, κτίρια εκθέσεων, πινακοθήκες, γλυπτοθήκες, πνευματικά κέντρα κλπ) / χώροι συνάθροισης κοινού (συνεδριακά κέντρα, θέατρα, κινηματογράφοι, αμφιθέατρα, χώροι διαλέξεων, χώροι συναυλιών κλπ) / κτίρια κοινωνικών & αθλητικών υποδομών τοπικής κλίμακας / κτίρια κοινωνικών & αθλητικών υποδομών τοπικής κλίμακας / εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου & δημοτικών αγορών.Στις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνεται επίσης ο περιβάλλων χώρος των κτηρίων αυτών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα:

– η Πρόσκληση

– η 1η Απόφαση

– η Απόφαση για την παράταση