Ξεκίνησε πάλι το έργο της Αιγαίου Πελάγους μετά το πρόβλημα της ΕΥΔΑΠ

Σχετικά με την καθυστέρηση υλοποίησης της ασφαλτόστρωσης της οδού Αιγαίου Πελάγους, σας ενημερώνουμε από 18 Μαΐου 2020, με έγγραφό της η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ενημέρωσε το Δήμο Αγίας Παρασκευής ότι στα πλαίσια εκτέλεσης ανακατασκευής αγωγού ακαθάρτων στην οδό Αιγαίου Πελάγους από τη φερόμενη οδό Πύλου προς την οδό Πελοποννήσου μήκος 40 μέτρων,  εντοπίστηκαν οπτικές ίνες που χρήζουν μετατόπισης, προκειμένου να συνεχισθεί η αντικατάσταση του αγωγού ακαθάρτων.

Η μετατόπιση των οπτικών ινών ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο και η ΕΥΔΑΠ ΑΕ τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020 ξεκίνησε τις εργασίες αντικατάστασης του αγωγού ακαθάρτων. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020.

Την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020 θα ξεκινήσουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στα πλαίσια του έργου: ‘Ανάπλαση Αιγαίου Πελάγους’.

Επισημαίνεται ότι Δήμος Αγίας Παρασκευής δεν προέβη σε εργασίες ασφαλτόστρωσης πριν την αποκατάσταση του αγωγού ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ, διότι μετά θα υπήρχε τομή μήκους 40 μέτρων στον καινούργιο ασφαλτοτάπητα.

Βασίλειος Σάρκουλας

Αντ/χος Τεχνικών Υπηρεσιών