“Χαλάνδρι σε δράση” Γ. Κουράσης απαντά στόν Αντ/χο για τα «ντεσού» της υπόθεσης των ομβρίων

Απαντήσεις της παράταξης Κουράση στα σαθρά επιχειρήματα του Αντιδημάρχου του Ρούσσου για το έργο των ομβρίων

Τα ντεσού της υπόθεσης.

Ασόβαρες χαρακτηρίσαμε στην προηγούμενη επιστολή μας τις «εξηγήσεις» του κ. Αντιδημάρχου για το σκάνδαλο του έργου των ομβρίων που στοίχισε 800.000 ευρώ παραπάνω από το αποτέλεσμα του νόμιμου διαγωνισμού.

Για να δούμε λοιπόν τι «απαντάει» για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα ο μεταλλειολόγος Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού κ. Γερολυμάτος.

Α. Ήταν, λέει ο κ. Αντιδήμαρχος, απολύτως «σαφές» σε όλους (?) ότι η κατακύρωση του έργου σε μειοδότη με τέτοια έκπτωση θα οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια (!) το έργο σε ναυάγιο.

-Δηλαδή, με απλά λόγια τι μας λέει ο κ. Αντιδήμαρχος του κ. Ρούσσου, ότι 24 εταιρείες μεταξύ των οποίων πολλές Α.Ε., οι εμπειρότερες στον τομέα των αντιπλημμυρικών έργων στη χώρα, σε μία περίοδο ισχνών αγελάδων για τα Δημόσια Έργα (λόγω συρρίκνωσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων- Π.Δ.Ε.) άρα αυξημένης ανάγκης απασχόλησης του προσωπικού τους και των μηχανημάτων τους «τρελάθηκαν» και έδωσαν εκπτώσεις που με μαθηματική ακρίβεια (κατά τη Διοίκηση Ρούσσου) θα τις οδηγούσε σε έκπτωση και σε απώλεια των εγγυητικών τους επιστολών με ό,τι  αυτό συνεπάγεται.

Και ήλθε ο κ. Ρούσσος και οι δικοί του (που κάτι θα ήξεραν παραπάνω) και τους έβγαλαν (νόμιμα?!) όλους άχρηστους με συνοπτικές διαδικασίες (με ασφυκτική μάλιστα προθεσμία 10 ημερών για να αιτιολογήσουν τις εκπτώσεις τους) και ευτυχώς που ήταν ο 15ος μειοδότης που του δώσανε το έργο και έτσι σώθηκε το ναυάγιο!

Η λεπτομέρεια ότι θα κόστιζε 800.000 παραπάνω το έργο, ελάχιστα τους απασχόλησε.

Από την τσέπη τους θα τα δίνανε;

Αυτουνού λέει ο κ. Αντιδήμαρχος, η έκπτωση «κούμπωνε»!! Σ’ αυτό θα συμφωνήσουμε!

Στο «που» ίσως θα διαφωνήσουμε.

Β. Μπήκαν, λέει ο κ. Αντιδήμαρχος, «δικλείδες ασφαλείας και επιλέχθηκε η διαδικασία που προβλέπεται από τον Νόμο 4412 των Δημοσίων Συμβάσεων, να υπάρξει γραπτή δικαιολόγηση των εκπτώσεων». Μάλιστα επαίρεται ότι είναι η 4η φορά που συμβαίνει πανελλαδικά.

– Να τους συγχαρούμε κατ’ αρχήν για την ευρηματικότητά τους, να βρουν δηλαδή κάποιο παραθυράκι στον Νόμο που θα ανέτρεπε τον νόμιμο και απόλυτα επιτυχημένο διαγωνισμό. Τόσο από άποψη συμμετοχής όσο και οικονομικού αποτελέσματος. Αφού δεν υπήρξε η συνήθης συμπαιγνία των εργολάβων με τις χαμηλές συνεννοημένες εκπτώσεις.
Ενώ η κλιμάκωση των εκπτώσεων των 26 εταιρειών ήταν ομαλή (33,3 – 36,55 – 40,00 – ….  –60,90 – 62, 56 – 63,32 – 65,12 – 70,20). Δηλαδή, το τιμολόγιο της μελέτης επιδέχετο μεγάλες εκπτώσεις. Όπως άλλωστε τα περισσότερα έργα κατασκευής ομβρίων υδάτων.

Να ενημερώσουμε τους πολίτες ότι αυτή η διάταξη Νόμου, σπάνια εφαρμόζεται γιατί είναι πλήρως αδιαφανής (βλέπε περίπτωσή μας) και τούτο, αφού η βαρύτητα των κριτηρίων αιτιολόγησης είναι τελείως υποκειμενική (επομένως διαβλητή), αφού μπαίνουν μετά τον διαγωνισμό, όταν οι συμμετέχουσες εταιρείες είναι ήδη γνωστές. Επομένως και τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα. Και γι’ αυτό αποφεύγεται.

-Εάν θέλατε, κύριε Ρούσσο και κύριε Γερολυμάτε, «δικλείδες ασφαλείας» για το έργο, πολύ καλά γνωρίζετε και οι δύο (2) ότι οι «ΣΩΣΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ» τις βάζουν πριν γίνει ο Διαγωνισμός.

Βάζοντας στους όρους διακήρυξης πρόσθετα (εκτός της τάξης των εργοληπτικών πτυχίων) προσόντα για τους συμμετέχοντες π.χ. εμπειρία σε παρεμφερή έργα, ιδιόκτητο ή μη εξοπλισμό, κύκλο εργασιών κλπ. Ή θα μπορούσατε, αντί για μειοδοτικό διαγωνισμό όπως ήταν αυτός να κάνετε διαγωνισμό με τη συμφερότερη προσφορά. Με βαθμολόγηση δηλαδή της οικονομικής προσφοράς και τεχνικής (χρόνου, συστήματος, εξοπλισμού κλπ).

Με όρους όμως ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ. Γνωστούς σε ΟΛΟΥΣ τους διαγωνιζόμενους ώστε να υπάρχει διαφάνεια και αντικειμενικότητα.

Αυτά βέβαια μπαίνουν σε εξειδικευμένα έργα και όχι σε απλά αντιπλημμυρικά όπως το επίμαχο.

Γ. Είπε επίσης ο κ. Αντιδήμαρχος «ότι είχαν» στη μεθόδευσή τους «τη Νομιμοποίηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο».

– Η αλήθεια είναι ότι στον Προσυμβατικό Έλεγχο (σημειωτέον ότι κράτησε για το συγκεκριμένο έργο περίπου έναν χρόνο!) δεν θα μπορούσαν να γνωρίζουν προ της εκτέλεσης του έργου την ορθότητα των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, βάσει των οποίων ανατέθηκε το έργο. Και βέβαια όταν η εισήγηση λέει ότι ο εν λόγω εργολάβος θα χρησιμοποιήσει το σχετικό μηχάνημα άρα έχει χρονικό και οικονομικό πλεονέκτημα,το Ε.Σ. δεν μπορούσε να το αμφισβητήσει. Τώρα όμως που δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου και εν γνώσει τους δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πόσο νόμιμο είναι;

Δ.Είπε επίσης ότι η Επιτροπή εκτός των υπαλλήλων του Δήμου είχε και εκπροσώπους φορέων για να ενισχύσει το κύρος της.

– Ξέχασε να πει ο κ. Αντιδήμαρχος ότι η σύνθεση της Επιτροπής ήταν ελλιπής, αφού δεν συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΤΕΕ, εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΕΔΕ, εκπρόσωπος της ΠΕΣΕΔΕ και εκπρόσωπος της ΠΕΔΜΗΕΔΕ, όπως προβλέπει ο Νόμος. Όμως το θέμα μας δεν είναι βέβαια η Επιτροπή Διαγωνισμού, αλλά η επιτροπή του κ. Ρούσσου (Οικονομική Επιτροπή) που ανέθεσε το έργο.

Ε. Ισχυρίσθηκε ο κ. Αντιδήμαρχος ότι όσοι δώσανε μεγάλες εκπτώσεις υπαναχώρησαν.

– Ψευδέστατο.

Η αλήθεια είναι ότι οι Εργολήπτριες Εταιρείες επειδή γνωρίζουν το διαβλητό της διαδικασίας αιτιολόγησης των προσφορών (που επέλεξε η Διοίκηση Ρούσσου) είναι απρόθυμες να μετέχουν στην παρωδία (συνήθως) αυτή.

Παρ’ όλα αυτά μετείχαν όλοι σχεδόν όσοι έδωσαν μεγάλες εκπτώσεις (12 εταιρείες) από τις 19 που κλήθηκαν, εκτός του πρώτου που για δικούς του λόγους απείχε.

Μάλιστα ο δεύτερος μειοδότης με 65% περίπου έκπτωση προσέφυγε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση χωρίς όμως να απαντηθεί ποτέ η προσφυγή του (πέρασε ως συνήθως άπρακτη η προθεσμία).

Άρα υπήρχε σοβαρό ενδιαφέρον για το έργο.

Άλλωστε δεν μπορούσαν να υπαναχωρήσουν όπως ισχυρίζεται ο κ. Αντιδήμαρχος, αφού θα κατέπιπταν οι εγγυητικές τους επιστολές.

Δεν θα συνεχίσουμε.

Δεν έχει νόημα.

Οι πολίτες πιστεύουμε καταλαβαίνουν.

Θα αναφέρουμε όμως το «κερασάκι στην τούρτα».

Ο εκλεκτός που τελικά ανέλαβε το έργο 800.000 ακριβότερα, στην πρώτη φάση του Διαγωνισμού είχε αποκλεισθεί ομόφωνα από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Ξαναμπήκε στον Διαγωνισμό, αφού κλήθηκε από τη Διοίκηση Ρούσσου να δώσει εξηγήσεις για κάποια στοιχεία που είχε καταθέσει και που τον απέκλειαν. Και που τελικάχαρακτηρίσθηκαν ως «εκ παραδρομής» κατατεθέντα!

Αυτά!

«Και σε άλλα με υγεία!»

Η παράταξη

Χαλάνδρι σε Δράση