Οι ΠΑΙΣΔΑΠ ενημερώνουν την διαδικασία εγγραφής των τέκνων από voucher

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για τις ωφελούμενες μητέρες.

Οι ωφελούμενες μητέρες θα πρέπει:

1. να εκτυπώσουν την «αξία τοποθέτησης» (voucher) για κάθε παιδί, από την ειδικό εφαρμογή «οριστικά αποτελέσματα» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (χρησιμοποιώντας τους κωδικούς ΤAXISNET)

2. να καταθέσουν από Δευτέρα 24/8/2020 μέχρι και 2/9/2020 από τις 8:00 έως και τις 15:00 τα voucher τους στα γραφεία των ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. στη διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων 405…..

Η σχετική ανακοίνωση των ΠΑΙΣΔΑΠ