Μάχη με τον χρόνο δίνει η δημοτική Αρχή για το 14ο Νηπιαγωγείο και την Πατρόκλου & Γούναρη

Αγώνα δρόμου κάνει για να προλάβει τη δίχρονη προσχολική αγωγή η Δημοτική Αρχή του Βασίλη Ζορμπά. Σε αυτό το έργο πνοής μαζί του ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Βασίλης Σάρκουλας, ο Γ.Γ του Δήμου, Μιλτιάδης Κύρκος, και επίσης όλο το team της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Την κατασκευή πέντε αιθουσών διδασκαλίας και δύο αιθουσών νηπιαγωγών, μαζί με τους αντίστοιχους χώρους υγιεινής και τον εξοπλισμό τους, κατασκευάζει άμεσα ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης.

Πατρόκλου & Γούναρη

Τι θα περιλαμβάνει το έργο στην Πατρόκλου & Γούναρη

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 1. Μία (1) Αίθουσα Διδασκαλίας θα τοποθετηθεί επί των οδών Πατρόκλου και Γούναρη και θα εξυπηρετεί το 3ο Νηπιαγωγείο.
 2. Μία (1) Αίθουσα Διδασκαλίας θα τοποθετηθεί επί των οδών Πατρόκλου και Γούναρη και θα εξυπηρετεί το 4ο Νηπιαγωγείο.
 3. Μία (1) Αίθουσα Διδασκαλίας θα τοποθετηθεί επί των οδών Πατρόκλου και Γούναρη και θα εξυπηρετεί το 12ο Νηπιαγωγείο.
 4. Μία (1) Αίθουσα Νηπιαγωγών θα τοποθετηθεί επί των οδών Πατρόκλου και Γούναρη.
Πατρόκλου & Γούναρη

ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΩΡΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

 1. Μία (1) μονάδα χώρου υγιεινής (WC) θα τοποθετηθεί επί των οδών Πατρόκλου και Γούναρη και θα εξυπηρετεί το 3ο Νηπιαγωγείο.
 2. Μία (1) μονάδα χώρου υγιεινής (WC) θα τοποθετηθεί επί των οδών Πατρόκλου και Γούναρη και θα εξυπηρετεί το 4ο Νηπιαγωγείο.
 3. Μία (1) μονάδα χώρου υγιεινής (WC) θα τοποθετηθεί επί των οδών Πατρόκλου και Γούναρη και θα εξυπηρετεί το 12ο Νηπιαγωγείο.
 4. Μία (1) μονάδα χώρου υγιεινής (WC) θα τοποθετηθεί επί των οδών Πατρόκλου και Γούναρη και θα εξυπηρετεί τους/τις Νηπιαγωγούς.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

 1. Εξοπλισμός τριών (3) αιθουσών διδασκαλίας και μίας αίθουσας νηπιαγωγών για τις ανάγκες των Νηπιαγωγείων, που θα εξυπηρετούνται από τις εγκαταστάσεις επί των οδών Πατρόκλου και Γούναρη, ήτοι του 3ου, 4ου και 12ουΝηπιαγωγείου.

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

 1. Περίφραξη του οικοπέδου επί των οδών Πατρόκλου και Γούναρη, όπου θα στεγαστούν Νηπιαγωγεία του Δήμου, ήτοι το 3ο, 4ο και 12οΝηπιαγωγείο.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

 1. Διαμόρφωση του αύλειου χώρου του οικοπέδου επί των οδών Πατρόκλου και Γούναρη, όπου θα στεγαστούν Νηπιαγωγεία του Δήμου, ήτοι το 3ο, 4ο και 12ο Νηπιαγωγείο.

Η τοποθέτηση των εγκαταστάσεων κρίνεται απαραίτητη, καθώς οι υπάρχουσες αίθουσες των νηπιαγωγείων δεν επαρκούν για τη στέγαση της δίχρονηςπροσχολικής εκπαίδευσης. Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει τις θέσεις και τα σχολεία όπου θα εγκατασταθούν οι αίθουσες, σε περίπτωση αδυναμίας τοποθέτησής τους στην αρχική πρόβλεψη.

Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός 45 ημερών, από την ημέρα πρωτοκόλλησης της σύμβασης και θα κοστίσει 508.665,52 €, εκ των οποίων τα 367.569,79 € θα καλυφθούν από πόρους του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τα 141.095,73 € από ιδίους πόρους του Δήμου.

14ο Νηπιαγωγείο

Τι θα περιλαμβάνει το έργο του 14ου Νηπιαγωγείου

Ένα μέρος των αναγκών του Δήμου σε αίθουσες προσχολικής αγωγής, μετά και το νόμο Γαβρόγλου (Ν.4521-18), έρχεται να καλύψει η κατασκευή του 14ου Νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. 328 στην περιοχή των Πευκακίων. Ως γνωστόν, σύμφωνα με τον Νόμο 4521/2018, από το επόμενο σχολικό έτος καθιερώνεται η διετής υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση, γεγονός που υποχρεώνει το Δήμο να καλύψει με έντεκα νέες αίθουσες τις ανάγκες 220 παιδιών επιπλέον.

14o Nηπιαγωγείο

Το έργο αυτό αποτελεί τμήμα της Πράξης Εφαρμογής των Πευκακίων (2005).

14ο Νηπιαγωγείο

Η υλοποίηση γίνεται εξολοκλήρου από τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. με χρηματοδότηση από πρόγραμμά ΕΣΠΑ, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής που παραχωρήθηκε για το συγκεκριμένο λόγο, όπως αναλύεται στη συνέχεια.

14ο Νηπιαγωγείο

Η όλη διαδικασία ξεκίνησε το 2013 επί 1ης θητείας Δημάρχου Βασίλη Ζορμπά και θα ολοκληρωθεί με τον ίδιο Δήμαρχο (2η θητεία). Οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν την Παρασκευή 27/09/19 (6 χρόνια μετά την παραχώρηση του οικοπέδου) και το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2020 και να δοθεί προς χρήση το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

14ο Νηπιαγωγείο

Στοιχεία Τεχνικής Περιγραφής 14ου Νηπιαγωγείου

Σύμφωνα με τη μελέτη το έργο κατασκευάζεται με το σύστημα δόμησης εκ προκατασκευασμένων μεταφερομένων κυψελών και οι θεμελιώσεις των κτιρίων, αλλά και μεμονωμένοι φορείς, θα κατασκευασθούν με έγχυτο επί τόπου οπλισμένο σκυρόδεμα.

Να σημειωθεί ότι την Αρχιτεκτονική μελέτη για το 14ο Νηπιαγωγείο έκανε η κ. Διονυσία Κοπανά, αρχιτέκτονας των ΚΤΥΠ Α.Ε.  που τυγχάνει συνδημότης μας.

14ο Νηπιαγωγείο

Η επιφάνεια του οικοπέδου που έχει χαρακτηριστεί για το Νηπιαγωγείο ανέρχεται στα 1.187,61 τ.μ. και έχει συντελεστή δόμησης 0.8.

14ο Νηπιαγωγείο

Το 2/θεσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγ. Παρασκευής είναι ένα ισόγειο κτίριο με δύο εισόδους με τα προστεγάσματα τους και έχει δυνατότητα πρόσβασης από τον αύλειο χώρο προς τις δύο εισόδους.

Περιλαμβάνει τους παρακάτω χώρους :

 • Δύο (2) Αίθουσες διδασκαλίας
 • Μία (1) Αίθουσα Ύπνου
 • Χώρο Εισόδου – Πολυδύναμος Χώρος
 • Τραπεζαρία
 • Γραφείο νηπιαγωγών και μικρό χώρο αποθήκης.
 • Κουζίνα
 • Χώρους υγιεινής νηπίων
 • W. C.
 • Λεβητοστάσιο – αποθήκη καυσίμων.

Ο αύλειος χώρος θα είναι περιφραγμένος, θα υπάρχουν χώροι πρασίνου με τα κατάλληλα δέντρα και φυτά και θα εγκατασταθούν παιχνίδια παιδικής χαράς.