Τη συναίνεση των παρατάξεων ζητά ο Δήμαρχος για την εύρυθμη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων

Προς

  1. κ. Γιάννη Σταθόπουλο, επικεφαλής της  Δημοτικής παράταξης,  «Νίκη για τους πολίτες της Αγίας Παρασκευής»
  2. κ.  Γιώργο Οικονόμου, επικεφαλής της  Δημοτικής παράταξης, «Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή»
  3. κ. Γιάννη Μυλωνάκη,  επικεφαλής της  Δημοτικής παράταξης, «Αλλάζουμε»
  4. κ. Ανδρέα Γκιζιώτη, επικεφαλής της  Δημοτικής παράταξης, «Λαϊκή Συσπείρωση»
  5. κ. Αλέξη Μουστόγιαννη,  επικεφαλής της  Δημοτικής παράταξης, «Μια γενιά μπροστά»
  6. κα Μελίνα Αλεφαντή, της Δημοτικής παράταξης «Φυσάει κόντρα»
  7. ΠΑΟΔΑΠ

ΘΕΜΑ:         Χρήση αθλητικών σχολικών χώρων από τα Αθλητικά                      Σωματεία

  1. Σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν ενημέρωσης από την διοίκηση του ΠΑΟΔΑΠ όσο και από τα Αθλητικά Σωματεία της πόλης, έχει παρουσιαστεί το φαινόμενο του υπερκορεσμού των ωρών χρήσης των Κλειστών Γυμναστηρίων-Προπονητηρίων που διαθέτουμε. Αυτό οφείλεται  στο γεγονός των αυξημένων αγωνιστικών και άλλων υποχρεώσεων των Σωματείων, το οποίο επιτείνεται από την υποχρεωτική λήψη μέτρων συνεπεία της πανδημίας του ιού COVID-19.
  • Η Δημοτική Αρχή, θεωρεί ότι το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί, τουλάχιστον για φέτος,  με την χρήση από τα Αθλητικά Σωματεία και εξωτερικών-ανοικτών αθλητικών υποδομών  που υπάρχουν σε σχολικά συγκροτήματα, κατόπιν αιτήματος τους. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αποσυμφόρηση των Κλειστών Γυμναστηρίων και η

     συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας των Αθλητικών Σωματείων, αφού      μέρος του δυναμικού τους θα διοχετευθεί σε ανοικτούς χώρους. Να      σημειωθεί ότι οι αθλητικές αυτές δραστηριότητες δεν έρχονται σε αντίθεση με τους σχολικούς χώρους. Άλλωστε, η χρήση θα γίνεται από     παιδιά και μάλιστα συμπολιτών μας. Εξυπακούεται  ότι τα Αθλητικά          Σωματεία θα έχουν την ευθύνη της προστασίας και καθαριότητας των    χώρων που θα χρησιμοποιούν (θα υπογραφεί σχετικό ιδιωτικό      συμφωνητικό), υπό τον έλεγχο του Δήμου.

  • Η Δημοτική Αρχή είναι προσανατολισμένη προς αυτή την λύση, και παρακαλούμε για τη έγγραφη συναίνεσή σας ή μη, μέχρι το αργότερο την Πέμπτη 27 Αυγούστου.

Ο Δήμαρχος

Βασίλης Ζορμπάς