Κάπνισμα σε κλειστούς χώρους: Το ΣτE απέρριψε την προσφυγή καταστηματαρχών

Ζητούσαν να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική η κοινή υπουργική απόφαση

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή του Πανελλήνιου Σωματείου Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και Διασκέδασης, με την οποία ζητούσε να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική η κοινή υπουργική απόφαση για την απαγόρευση του καπνησματος στους χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Το Σωματείο υποστήριζε, μεταξύ των άλλων, ότι το μέτρο  της απόλυτης απαγόρευσης του καπνίσματος στους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, συνιστά σημαντικό περιορισμό στην ελευθερία των ανθρώπων, οι οποίοι επιλέγουν να καπνίζουν.

Το Δ΄  Τμήμα του ΣτΕ με την 1727/2020 απόφασή του απέρριψε ως αβάσιμη την αίτηση ακύρωσης του εν λόγω Σωματείου, επικαλούμενο σχετική παλαιότερη απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου.

Κρίθηκε μεταξύ άλλων ότι το μέτρο της απαγόρευσης του καπνίσματος στους χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν παραβιάζει το Σύνταγμα και ότι συνιστά θεμιτό περιορισμό της ελευθερίας.

Το ΣτΕ έκρινε επίσης ότι η πρόβλεψη για την επιβολή  προστίμων  στους παραβάτες δεν αντίκεινται στην συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, αλλά ούτε στο δικαίωμα της δίκαιης δίκης που κατοχυρώνει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).