Ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Αργυρός στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων για την Δημόσια υγεία

Στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων που ξεκίνησε τις εργασίες του σήμερα κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της πανδημίας συμμετείχε ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Γιάννης Αργυρός.   

Η ανταπόκριση εκ μέρους των Εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πανελλαδικά ήταν μεγάλη, με την παρακολούθηση και τη συμμετοχή ορισμένων ομιλητών να γίνεται διαδικτυακά. Το συνέδριο φιλοξενείται στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής, οι δε εργασίες του θα συνεχιστούν και αύριο 9 Οκτωβρίου.  Η θεματολογία του αφορά τις «Υγιείς και ανθεκτικές πόλεις στην περίοδο της κρίσης: Η εφαρμογή των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης μέσω των 6 πολιτικών του Π.Ο.Υ. για τον άνθρωπο». Έχει ως σκοπό να φέρει σε άμεση επαφή τους δήμους – μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ, να αποτελέσει το εφαλτήριο μιας δομημένης καθημερινής επικοινωνίας για ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών, αλλά και την ανάληψη κοινών δράσεων, εναρμονισμένων με τα πρωτόκολλα των επιστημονικών ομάδων, προς όφελος των πολιτών και για την περαιτέρω θωράκιση της Δημόσιας Υγείας.

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ως μέλος του Δικτύου, κάνοντας σημαντικά βήματα εξωστρέφειας, συμμετέχει σε δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη και επιδιώκει ουσιαστική συνεργασία με τους άλλους δήμους. Η παρουσία εκεί του κ. Αργυρού σαφώς δείχνει το ενδιαφέρον και τη βαρύτητα που δίνεται σε θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Το συνέδριο αναμεταδίδεται μέσω της ιστοσελίδας του ΕΔΔΥΠΠΥ: http://www.eddyppy.gr