Εξυπηρέτηση κοινού μόνο με ραντεβού

Σας πληροφορούμε ότι η δια ζώσης εξυπηρέτηση του κοινού για θέματα που αφορούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ επιχειρήσεων αρμοδιότητας του Δήμου, θα γίνεται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού.


Κατάθεση δικαιολογητικών ή ερωτημάτων μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά στo p.varvarigos@agiaparaskevi.gr είτε στα τηλέφωνα 2132004605, 2132004500.