Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 3/11

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) στις 03.11.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.μ. με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Μεσσηνίας 13, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ.
  2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Πίνδου 13, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ.
  3. Λήψη απόφασης για την χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης για την ασφαλή επιβίβαση-αποβίβαση σε Νηπιαγωγεία του Δήμου μας.
  4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δύο θέσεων στάθμευσης επί της οδού Αποστόλου Παύλου 5, για αποκλειστική χρήση για οχήματα του Προξενείου Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Σρι Λάνκα.
  5. Λήψη απόφασης χωροθέτησης μίας θέσης στάθμευσης επί της οδού Γαρυττού 80, για αποκλειστική χρήση από οχήματα έκτακτης ανάγκης και διάβασης πεζών επί της οδού Γαρυττού 82.

 Αγία Παρασκευή  30-10-2020

                                                                                          Ο Πρόεδρος

                                                                                    Βασίλειος Ζορμπάς