Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 16/11

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) στις 16.11.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00π.μ. με θέματα:

  1. Έγκριση Αναπροσαρμογής Τελών Δημοτικού Κοιμητηρίου Αγίας  Παρασκευής, για το έτος 2021.
  2. Έγκριση παράτασης του δικαιώματος χρήσης τάφων τριετούς ταφής.