Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ του ΠΑΟΔΑΠ στις 8/12 με τηλεδιάσκεψη

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α΄) προσκαλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής», η οποία θα διεξαχθεί την  Τρίτη 08 Δεκεμβρίου 2020, με ώρα ενάρξεως την 17.30.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, θα κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη.

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως είναι τα ακόλουθα:

  1. Έγκριση και ψήφιση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής”  οικονομικού έτους 2021.
  2. Έγκριση Στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. “Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής”  οικονομικού έτους 2021.

Σε περίπτωση τυχόν κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλώ να ειδοποιήσει τον αναπληρωτή του

Με εκτίμηση,

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

    Σπυρίδων  Χρ. Παπασπύρος