Τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης του Δ.Σ στις 16/12

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 16.12.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21.00  με θέματα:

  1. Έγκριση 15ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).