Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 22/12

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) την 22.12.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την κατασκευή ράμπας ΑμεΑ επί της οδού Κλεισθένους αρ. 35
  2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Γαρυττού 118, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ.
  3. Έγκριση παράτασης του δικαιώματος χρήσης τάφων τριετούς ταφής

 Αγία Παρασκευή  18.12.2020

                                                                                          Ο Πρόεδρος

                                                                                    Βασίλειος Ζορμπάς