Χριστουγεννιάτικες ευχές από το Δήμαρχο & τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Χριστουγεννιάτικες ευχές από τον Δήμαρχο & τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου