Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης στις 5/1/21

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 05.01.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. με θέμα:

  1. Υποβολή των Οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

                                                          Αγία Παρασκευή  31-12-2020

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ