Προσλήψεις συμβασιούχων στήν ΕΡΤ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών:

  • ΠΕ Πληροφορικής: 8 μήνες, 2 άτομα
  • ΤΕ Πληροφορικής: 8 μήνες, 4 άτομα.

Αιτήσεις έως 18/01/2021.