Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για το τμήμα Παιδείας και Δια βίου Μάθησης

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Βασίλης Ζορμπάς, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Τμήματος Παιδείας και Δια βίου Μάθησης, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, διάρκειας μέχρι οχτώ (8) μήνες.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 26/01/2021 έως και 27/01/2021.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ