Αναβάλλεται η συνεδρίαση με θέμα τον “Προυπολογισμό” μετατίθεται στις 1-2-2021

  Κατόπιν της σημερινής συνάντησης του Δημάρχου με τους  επικεφαλής  των παρατάξεων, αποφασίστηκε η 2ησυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27-01-2021 με θέμα:

«Έγκριση Προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2021», να αναβληθεί για την Δευτέρα 01-02-2021