8ο Δημοτικό Σχολείο κλειστά τμήματα λόγω Κορωνοιού

8οΔημοτικό Σχολείο κλειστά τμήματα λόγο Κορωνοιού. Πληροφορίες που φτάνουν στο «aparaskevi-images.gr” 3 τρεις εκπαιδευτικοί  και 2 δυο μαθητές

Β2 (Β Τάξη), Ζ0Β2 (Β Τάξη), Ζ1Β2 (Β Τάξη), Ζ2Β2 (Β Τάξη), Ζ0Γ2 (Γ Τάξη), Ζ1Γ2 (Γ Τάξη), Ζ2Γ2 (Γ Τάξη) από 29/1 έως και 11/2. Μέχρι και τις 11/2

minedu.gov.gr