Μπλε κάδοι: Στα χαρακώµατα οι εργαζόµενοι και τα στελέχη που εµπλέκονται σε κακουργηµατικές πράξεις

Προχωρά η έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

Χάρης Παπαβασιλείου

Τα ντοκουμέντα για τη διένεξη – Πώς βγαίνουν τα άπλυτα στη φόρα και γιατί επικρατεί πανικός

Η τεκµηριωµένη δηµοσιογραφική έρευνα από τα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» για τα πεπραγµένα στον Ελληνικό Οργανισµό Ανακύκλωσης – ΕΟΑΝ αποκάλυψε τη σωρεία σκανδάλων που έχουν διαπραχθεί µε στόχο να µην κλείσουν οι µπλε κάδοι, ενώ ανέδειξε τις κακουργηµατικές ευθύνες συγκεκριµένων προσώπων.

Στη συνέχεια, η έρευνα προχώρησε σε βάθος από το δικηγορικό γραφείο «Αλεξίου Χ. Κούγια και συνεργατών», που διαθέτει εξαιρετικά µεγάλη εµπειρία σε υποθέσεις Ποινικού ∆ικαίου. Η συνέχιση της έρευνας τεκµηρίωσε ότι εντός του ΕΟΑΝ έχει συσταθεί και λειτουργεί «εγκληµατική οργάνωση», που διαπράττει επαναλαµβανόµενες κακουργηµατικές πράξεις, µε σκοπό να αποκοµίσουν όφελος πολλών εκατοµµυρίων ευρώ οι µπλε κάδοι και να βλαφθεί η ανταγωνιστική εταιρεία των µπλε κάδων. Τώρα η έρευνα προχωρά από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ τις επόµενες ηµέρες αναµένεται να κληθούν να καταθέσουν τόσο οι σηµαντικοί µάρτυρες της υπόθεσης όσο και οι κατηγορούµενοι που έχουν συστήσει την εγκληµατική οργάνωση.

Όπως έχουν ήδη αποκαλύψει τα «Π», σύµφωνα µε το δικόγραφο της µήνυσης, στην «εγκληµατική οργάνωση» που λειτουργεί εντός του ΕΟΑΝ συµµετέχουν, τουλάχιστον, ο διευθύνων σύµβουλος του ΕΟΑΝ, Ιωάννης Σιδέρης του Αντωνίου – Αθανασίου, η αν. προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αργυρώ Ρεµούνδου του ∆ηµητρίου και οι υπάλληλοι της ίδιας ∆ιεύθυνσης Φανή Κοτζιά του Νικολάου και Ελένη Κουρούδη του Θρασύβουλου. Βέβαια, η υποβληθείσα έγκληση – µήνυση στρέφεται και κατά «παντός άλλου υπαιτίου και συµµετόχου», καθόσον αναµένεται η άµεση επέκταση των κατηγορουµένων.

456_2
Αποσπάσματα από τη μήνυση του δικηγορικού γραφείου του Αλ. Κούγια και από την επιστολή των εργαζομένων προς τον διευθύνοντα σύμβουλο.

ΦΟΒΟΣ

Η σοβαρότητα των κακουργηµατικών πράξεων έχει προκαλέσει πανικό στους πρωταγωνιστές του σκανδάλου, που µέχρι πριν από λίγο καιρό φέρονταν να ήταν σε αγαστή και µακροχρόνια συνεργασία.
Σύµφωνα µε πηγές εντός του ΕΟΑΝ, φέρονται να φοβούνται ότι υπάρχουν σηµαντικές πιθανότητες να καταλή ξουν στη φυλακή. Βέβαια, πριν να συµβεί αυτό, φοβούνται ότι θα έχουν χάσει την εργασία τους και τον µισθό τους, ενώ θα έχει «µαυρίσει» το ποινικό µητρώο τους, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να ξαναβρούν εργασία στο µέλλον.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο διευθύνων σύµβουλος φέρεται να έχει προβλήµατα µε τους συνεταίρους στην οικογενειακή εκδοτική επιχείρησή τους, ενώ παράλληλα νιώθει ότι δεν έχει µέλλον η πολιτική καριέρα του στην Αγία Παρασκευή και στην Περιφέρεια Αττικής. Οι ίδιες πηγές εντός του ΕΟΑΝ τονίζουν ότι πλέον έχει αρχίσει ένας εµφύλιος πόλεµος. Από τη µια πλευρά είναι οι υπάλληλοι Τριανταφυλλιά (Ρόζυ) Χαριτοπούλου και Αργυρώ Ρεµούνδου (µε τη χαλαρή υποστήριξη της Φανής Κοτζιά και της Ελένης Κουρούδη), ενώ από την άλλη πλευρά είναι ο διευθύνων σύµβουλος, Ιωάννης Σιδέρης, και η νοµική σύµβουλος ∆όξα Καραµπατζού.

Σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 330/20.1.2021 επιστολή που απέστειλαν οι δύο συγκεκριµένες υπάλληλοι (Τρ. Χαριτοπούλου, Αρ. Ρεµούνδου) σε όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΑΝ και αποκαλύπτουν σήµερα κατ’ αποκλειστικότητα τα «Π», κατηγορούν ευθέως τον διευθύνοντα σύµβουλο, Ιωάννη Σιδέρη. Πιο συγκεκριµένα, τον κατηγορούν ότι λειτούργησε εις βάρος τους στην αλληλογραφία του µε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, από την οποία προκύπτει ότι οι δύο αυτές υπάλληλοι λαµβάνουν παράνοµα ποσά µισθοδοσίας από τον ΕΟΑΝ. Τον κατηγορούν ότι «παρέλειψε να στείλει τις ειδικές διατάξεις (σκοπίµως ή από άγνοια;), κάτι που είναι κρίσιµο, δεδοµένης της πολυνοµίας που παρατηρείται διαχρονικά στη χώρα µας»! Στην εν λόγω επιστολή, οι κατηγορούµενες υπάλληλοι συνεχίζουν να κατηγορούν τον διευθύνοντα σύµβουλο, λέγοντας ότι «Είναι κατανοητό ότι µια τέτοια γενικόλογη αναφορά δεν µπορεί από µόνη της, χωρίς τη γνώση του συνόλου των διατάξεων και των εφαρµοζοµένων στον Οργανισµό, να απαντήσει στο ούτως ή άλλως ασαφές τεθέν ερώτηµα! Σε κάθε περίπτωση, η ∆ιοίκηση είναι η µόνη που έχει την ευθύνη του προσδιορισµού των µισθών των υπαλλήλων µε βάση τις ισχύουσες κάθε φορά νοµοθετικές διατάξεις, ενώ οι υπάλληλοι δεν αιτούνται της όποιας αλλαγής, παρά µόνο εάν κρίνουν ότι θίγονται».

Όµως, ο εµφύλιος πόλεµος δεν έχει αποδέκτη µόνο τον διευθύνοντα σύµβουλο του ΕΟΑΝ, αλλά και τη νοµική σύµβουλο ∆όξα Καραµπατζού. Στη συγκεκριµένη επιστολή οι δύο κατηγορούµενες υπάλληλοι φέρεται να στρέφονται και κατά της νοµικής συµβούλου του ΕΟΑΝ, η οποία έχει συντάξει δύο γνωµοδοτήσεις για τις παράνοµες αποσπάσεις και µετατάξεις των υπαλλήλων, αλλά και για την παράνοµη καταβολή ποσών προσωπικής διαφοράς στις µισθοδοσίες αυτών.

Οι κατηγορούµενες Τρ. Χαριτοπούλου και Αργ. Ρεµούνδου σηµειώνουν ότι «ο έλεγχος νοµιµότητας των αποσπάσεων και µετατάξεων διενεργήθηκε από τις Υπηρεσίες, το Νοµικό Σύµβουλο και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΟΑΝ, ενώ τα αντίστοιχα αρχεία οφείλουν να τηρούνται και στους ηλεκτρονικούς ή/και φυσικούς φακέλους της αρµόδιας Υπηρεσίας του ΕΟΑΝ».

Σε άλλο σηµείο της επιστολής αναφέρουν ότι «ο Οργανισµός, ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε διοικητική αυτοτέλεια, οφείλει να γνωρίζει και να διαθέτει τη σχετική τεκµηρίωση για κάθε θέµα που αφορά το προσωπικό του, τηρώντας µε ευλάβεια τους ατοµικούς φακέλους του προσωπικού». Μετά τις συγκεκριµένες αναφορές, ίσως να µην είναι τυχαίο που υπάρχουν διαρροές στον ΕΟΑΝ ότι δεν υπάρχει φάκελος για την κατηγορούµενη υπάλληλο Φανή Κοτζιά.

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Όµως, ο εµφύλιος πόλεµος των κατηγορούµενων µελών της εγκληµατικής οργάνωσης του ΕΟΑΝ δεν γίνεται µόνο από τη µία πλευρά των υπαλλήλων. Τα πυρά έχουν ξεκινήσει και από την πλευρά του κατηγορούµενου Ιωάννη Σιδέρη και της προστατευόµενης νοµικής συµβούλου του.

Σύµφωνα µε αποκλειστικές πληροφορίες από υπαλλήλους του ΕΟΑΝ, ο Ιωάννης Σιδέρης ετοιµάζει τη δική του άµυνα, ενώ φέρεται να κατηγορεί τις υπαλλήλους ότι συµµετείχαν στην «εγκληµατική οργάνωση» πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του στον ΕΟΑΝ. Για τον σκοπό αυτό, φέρεται να τονίζει ότι οι ανανεώσεις των αποσπάσεων των υπαλλήλων Τριανταφυλλιάς Χαριτοπούλου και Αργυρώς Ρεµούνδου είναι παράνοµες και θα πρέπει να ανακληθούν. Πιο συγκεκριµένα, φέρεται να επισηµαίνει ότι η αρχική τριετής απόσπαση της Τρ. Χαριτοπούλου έγινε στις 9.3.2012, σύµφωνα µε την ΚΥΑ µε αριθµ. πρωτ. 12320/9.3.2012 (Α∆Α: Β44Θ0-ΣΡΘ) και είχε διάρκεια έως 8.3.2015, ενώ δεν ανανεώθηκε εµπροθέσµως. Η ανανέωση της απόσπασης της Τρ. Χαριτοπούλου έγινε παράνοµα, επί ΣΥΡΙΖΑ, στις 8.4.2015, µε την ΚΥΑ µε αριθµ. πρωτ. 15874/8.4.2015 (Α∆Α: 6ΡΥ∆465ΦΘΗ-ΦΣ6), αφού επί ΣΥΡΙΖΑ οι νόµοι δεν εφαρµόζονταν για τα «δικά τους παιδιά». Αντίστοιχα, η αρχική τριετής απόσπαση της Αργ. Ρεµούνδου έγινε στις 11.3.2013, σύµφωνα µε την ΚΥΑ µε αριθµ. πρωτ. 15023/11.3.2013 (Α∆Α: ΒΕ∆∆0-ΝΧ9) και είχε διάρκεια έως 10.3.2016, ενώ δεν ανανεώθηκε εµπροθέσµως. Η ανανέωση της απόσπασης της Αργ. Ρεµούνδου έγινε παράνοµα, πάλι επί ΣΥΡΙΖΑ, στις 6.4.2016, µε την ΚΥΑ µε αριθµ. πρωτ. 17537/6.4.2016 (Α∆Α: 789Ψ4653Π8- ΣΘΩ). Οµως, ο Ιωάννης Σιδέρης φέρεται να τονίζει ότι δεν επιτρέπεται η αναδροµική παράταση της απόσπασης και είναι παράνοµη, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 161/2013 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (ΣΤ’ Τµήµα). Το µόνο σίγουρο είναι ότι έχει ξεκινήσει ένας ανελέητος εµφύλιος πόλεµος και όλα τα άπλυτα βγαίνουν στη φόρα, αποδεικνύοντας ότι πράγµατι έχει συσταθεί και λειτουργεί µια «εγκληµατική οργάνωση» µέσα στον ΕΟΑΝ για τους µπλε κάδους, σύµφωνα µε τη µήνυση που υπέβαλε το δικηγορικό γραφείο του κ. Κούγια.

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ»

Πηγή: .parapolitika.gr

σ.σ Κανένα μέσο ενημέρωσης – έντυπο ή ηλεκτρονικό – δεν είναι και δεν μπορεί να είναι υπόλογο για τη θέση ή τα επιχειρήματα που αναπτύσσονται από τους ενδιαφερόμενους με άρθρα, ανακοινώσεις ή συνεντεύξεις τους.