Τη συμμετοχή του Δήμου σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανεργίας ψήφισε η Οικονομική Επιτροπή

Τη συμμετοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανεργίας, ψήφισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, σύμφωνα με ενημέρωση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Νεολαίας, κ. Νίκος Ζόμπολας.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Ψηφίστηκε από την ΟΕ του δήμου μας η συμμετοχή μας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα RECRUIT, μαζί με την Μαδρίτη και το Μπάρι, φιλοδοξούμε να πρωταγωνιστήσουμε και να συνεργαστούμε στην καταπολέμηση της ΑΝΕΡΓΙΑΣ στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αναλυτικά:

Μετά από Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων «COSME – Τhe EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs» και συγκεκριμένα την COS-SEM-2020-04-01.

Την Πρόταση «Reshaping crucial strategies to fight unemployment» με το ακρωνύμιο «RECRUIT» (Ανασχηματισμός κρίσιμων στρατηγικών για τη καταπολέμηση της ανεργίας), με τη συνεργασία Ευρωπαίων Εταίρων μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Αγίας Παρασκευής.

Τη συμμετοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής με τους κάτωθι εταίρους στην πρόταση «RECRUIT»

1. Μητροπολιτική Πόλη του Μπάρι – (Ιταλία) – Συντονιστής

2. Τοπική Κυβέρνηση της Μαδρίτης – (Ισπανία)

3. Δήμος Αγίας Παρασκευής – (Ελλάδα)

4. Impact Hub Global Company – (Αυστρία)

5. ALDA – European Association for Local Democracy (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος για την Τοπική Δημοκρατία) – (Γαλλία)

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής επιθυμεί πλέον να συμμετάσχει ενεργά στις εξελίξεις (κοινωνικές, οικονομικές, επιστημονικές κλπ.), όπως αυτές διαμορφώνονται διεθνώς και για το λόγο αυτό συμμετέχει σε δράσεις και πρωτοβουλίες δείχνοντας έμπρακτα τη διάθεση εξωστρέφειας και διεθνούς συνεργασίας.

Ο γενικός στόχος του Πρότασης «RECRUIT» είναι να ενθαρρύνει τις Τοπικές Αυτοδιοικητικές Αρχές να δουλέψουν από κοινού και να δημιουργήσουν σε τοπικό πλέον επίπεδο ομάδες εμπειρογνωμόνων που να μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά με κοινωνικούς εταίρους σε διάφορους τομείς της κοινωνικής οικονομίας σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της ανεργίας.