Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μέσω τηλεδιάσκεψης στις 24/2

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) την 24.02.2021 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11.00π.μ. με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Συντ. Χαραλάμπους Πόγκα 12, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ.
  2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Λαγκαδά 12, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ.
  3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Ηπείρου 13, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ.
 Αγία Παρασκευή  24-02-2021

                                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                                    Βασίλειος Ζορμπάς