Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στίς 25/2

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) στις 25.02.2021 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 12.00 μ.μ.  με θέμα:

  1. Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη λόγω COVID-19 και προθεσμιών που προκύπτουν

                                                           Αγία Παρασκευή  25-02-2021

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ