Το υπουργείο Περιβάλλοντος καλεί τους δήμους να εντάξουν δημοτικές εκτάσεις στο Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με έγγραφό που απεστάλη στους δήμους, ενημερώνει ότι στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Αναδάσωσης  είναι ο εντοπισμός, οριοθέτηση και αποκατάσταση και αναβάθμιση οικολογικά διαταραγμένων περιοχών με παρεμβάσεις και έργα αναδάσωσης και δάσωσης.
Για την επίτευξη των στόχων με την παράλληλη και πολλαπλή λειτουργικότητά τους, καθώς και για την αύξηση, επιπλέον, των χωρικών αποτελεσμάτων αυτών καλούνται οι Δήμοι, στην κυριότητα των οποίων ανήκουν δάση, δασικές εκτάσεις και λοιπές κατάλληλες εκτάσεις επιδεχόμενες αναδάσωσης ή δάσωσης, να υποβάλλουν προτάσεις για την υπαγωγή τους στο ανωτέρω σχέδιο.
Οι προτάσεις των Δήμων για τις περιοχές προς αναδάσωση ή δάσωση το υπουργείο παρακαλεί να κατατάσσονται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια προτεραιότητας:
1. Εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται εγγύς ή πέριξ οικιστικών περιοχών
2. Εκτάσεις με σκοπό την προστασία τους εξαιτίας της εμφανιζόμενης διάβρωσης των εδαφών
3. Εκτάσεις στις οποίες δεν υφίσταται ή αδυνατεί η εγκατάσταση δασικής βλάστησης με φυσική
αναγέννηση.

Πατήστε εδώ να δείτε το σχετικό έγγραφο