Προσεχώς οι αιτήσεις για ρύθμιση οφειλών σε δήμους

Τις επόμενες ημέρες ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη ρύθμιση των οφειλών, σε έως 100 δόσεις, από νοικοκυριά και επιχειρήσεις προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα. Εκδόθηκε ήδη η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Δικαιούχοι υπαγωγής στη ρύθμιση των οφειλών είναι επιχειρήσεις και πολίτες που πλήττονται από την πανδημία.

Η ρύθμιση περιλαμβάνει την τμηματική καταβολή των πάσης φύσεως βεβαιωμένων οφειλών, από 15 Φεβρουαρίου 2020 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021.

Οι οφειλές ρυθμίζονται με εφάπαξ καταβολή ή σε έως 100 δόσεις, σύμφωνα με τις κλίμακες των ρυθμιζόμενων ποσών που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του προϊσχύσαντος νόμου 4611/2019.

Στην ΚΥΑ αναφέρονται οι σχετικοί ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) για όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τα μέτρα περιορισμού του κορονοϊού.

Όσον αφορά στα φυσικά πρόσωπα, στη ρύθμιση υπάγονται όσοι πληρούν, τουλάχιστον μία, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

-εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή

-άνεργοι

-όσοι ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους

-ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής, όλα τα ανωτέρω στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.

Τις προσεχείς ημέρες, σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα στην οποία θα μπορούν να προσφεύγουν οι πολίτες για να ρυθμίζουν τις οφειλές τους.

Πηγές: ΕΡΤ, ΑΠΕ – ΜΠΕ