Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ στίς 24/3

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 24.03.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00  με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Ι. Αργυρός).
  2. Λήψη απόφασης για συμμετοχή στο δίκτυο με την επωνυμία «Πανελλήνιο δίκτυο για τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης ΟΗΕ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΤΑ Α.Μ.Κ.Ε» (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
  3. Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής της επιτροπής καταστροφής υλικών για το έτος 2019-2020 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κα. Ε. Δάβαρη).