Σύνδεσμος συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων- γόρδιος δεσμός οι χιλιάδες των εκκρεμών συνταξιούχων

Την 1η Ιανουαρίου 2017 ενοποιήθηκαν τα ασφαλιστικά Ταμεία του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στον ΕΦΚΑ, έναν υδροκέφαλο Οργανισμό, χωρίς υποδομές, χωρίς σχεδιασμό, χωρίς οργάνωση και προσωπικό αλλά και χωρίς προετοιμασία και ενημέρωση. Δημιουργήθηκε μία αναστάτωση, ένα χάος.


Ο πρώτος Διοικητής, προκειμένου να στελεχώσει τον Οργανισμό απέσπασε έμπειρους υπαλλήλους από τη Διεύθυνση Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και άλλα Ταμεία με συνέπεια την απογύμνωση τους και την αδυναμία των ελάχιστων υπαλλήλων που είχαν απομείνει να διεκπεραιώσουν τον μεγάλο αριθμό των συντάξεων που συσσωρεύτηκαν και μεταφέρθηκαν στην επόμενη Κυβέρνηση το 2019.


Την κατάσταση αυτή είχε διαπιστώσει και ο νυν Πρωθυπουργός και είχε υποσχεθεί ότι εκ των πρώτων μελημάτων της κυβερνήσεώς του θα ήταν η επίσπευση έκδοσης των εκκρεμών συντάξεων.


Εντούτοις αν και πέρασαν 2 χρόνια δεν έγινε τίποτα. Ο αριθμός των αιτήσεων συντάξεων αυξάνεται καθημερινά, οι συνταξιούχοι διαμαρτύρονται και ευλόγως αφού αναγκάζονται να δανείζονται για να ζήσουν, επειδή οι συντάξεις τους καθυστερούν μέχρι και 5 χρόνια, η δε προσωρινή σύνταξη είναι ανεπαρκής για την οικογένειά τους.


Ο νέος Υπουργός Εργασίας κ. Κ. Χατζηδάκης, ο οποίος ανέλαβε την 1/1/2021, καταβάλλει πολλές προσπάθειες για να επιλύσει το μεγάλο αυτό πρόβλημα. Έτσι διόρισε μια επιτροπή με επικεφαλής μάνατζερ και αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού για 18 μήνες ώστε να ασχοληθεί αποκλειστικά με την έκδοση των συντάξεων καθώς και την ανάθεση αυτού του έργου σε δικηγόρους και λογιστές τους οποίους ενδεχομένως να πληρώνουν οι συνταξιούχοι.
Όμως η έκδοση των συντάξεων είναι πολύ σοβαρό και υπεύθυνο έργο επειδή αφορά την οικονομική κατάσταση των συνταξιούχων για όλη τους τη ζωή. Για αυτό απαιτείται καλή γνώση σχετικών νόμων, διατάξεων, υπουργικών αποφάσεων και εμπειρία τα οποία διαθέτουν μόνο όσοι έχουν απασχοληθεί με το αντικείμενο αυτό.
Επομένως μοναδική λύση η πρόσληψη με αμοιβή έμπειρων συνταξιούχων από όλα τα Ταμεία που έχουν ασχοληθεί με τις συντάξεις και κοντά τους να μαθητεύσουν και οι νέοι.
Παρακαλούμε συνεπώς τον κ. Υπουργό αφενός μεν να προσλάβει το ταχύτερο, ικανό αριθμό συνταξιούχων και αφετέρου να δοθούν υπερωρίες στους νυν εργαζομένους στις συντάξεις, ώστε επιτέλους να λυθεί το μεγάλο πρόβλημα.
Γιατί είναι απαράδεκτο και άδικο να καθυστερούν οι συντάξεις τόσα πολλά χρόνια.
Αλλιώς με δικηγόρους, λογιστές και επιτροπές μόνο λάθη θα γίνονται σε βάρος των συνταξιούχων.


το Διοικητικο Συμβούλιο