Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Πρόγραμμα “Α. Τρίτσης” – Σε 6 κατηγορίες οι Δήμοι με πλαφόν

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών – «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ”Αντώνης Τρίτσης“»

Να σημειώσουμε ότι στο άρθρο 2 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4. Λαμβάνοντας υπόψη την αναπτυξιακή στόχευση, δημογραφικά κριτήρια, τα ειδικά χαρακτηριστικά των ηπειρωτικών και νησιωτικών περιοχών και τις ανάγκες σε επενδύσεις, για το σκοπό της παρ. 3 του άρθρου 6, οι δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος ομαδοποιούνται σε επτά (7) κατηγορίες σε επίπεδο Δήμων ή Περιφερειών ως εξής:


Κατηγορία 1 Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό ίσο ή μεγαλύτερο των 300.000 κατοίκων – 40.000.000 ευρώ

Κατηγορία 2 Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 300.000 κατοίκων και ίσο ή μεγαλύτερο των 100.000 κατοίκων – 25.000.000 ευρώ

Κατηγορία 3 Δήμοι που αποτελούν έδρες Νομών με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων – 22.000.000 ευρώ

Κατηγορία 4 Αστικοί Δήμοι (Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων – 18.000.000 ευρώ

Κατηγορία 5 Λοιποί ηπειρωτικοί και νησιωτικοί Δήμοι – 12.000.000 ευρώ

Κατηγορία 6 Μικροί ηπειρωτικοί Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων και μικροί νησιωτικοί Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 3.500 κατοίκων – 6.000.000 ευρώ
Κατηγορία 7 Περιφέρειες – 30.000.000 ευρώ

Με κάθε πρόσκληση μπορεί να εξειδικεύεται περαιτέρω, εάν απαιτείται, η παραπάνω ομαδοποίηση των δυνητικών δικαιούχων».


Εδώ το ΦΕΚ