Δήλωση Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Ε., Δημήτρη Παπαστεργίου για το σχέδιο νόμου που αφορά τις λαϊκές αγορές

Στην ακόλουθη δήλωση προχώρησε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, σχετικά με το σχέδιο νόμου για τις λαϊκές αγορές που έχει θέσει σε διαβούλευση το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

“Με αφορμή το σχέδιο νόμου που προωθεί η Κυβέρνηση σχετικά με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών και μέχρι αυτό να βγει σε επίσημη διαβούλευση, θεωρώ απαραίτητο να επισημάνω ότι αποτελούν πάγιες θέσεις της ΚΕΔΕ και της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού τα παρακάτω:

Πρώτον, αδιαμφισβήτητα είναι αναγκαίο να υπάρξει ένας ουσιαστικός εκσυγχρονισμός του μοντέλου λειτουργίας των λαϊκών αγορών, που θα εξυπηρετεί το συμφέρον των καταναλωτών και θα διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας όσων απασχολούνται σε αυτές.

Δεύτερον, θεωρούμε δεδομένο και αυτονόητο ότι οι λαϊκές αγορές πρέπει να είναι, στο σύνολο τους, στην εποπτεία των Δήμων της χώρας. Είναι μια αρμοδιότητα κι ευθύνη που πρέπει να ανήκει αποκλειστικά στην Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού προκειμένου -μεταξύ άλλων- να μπορούν οι Δήμοι, και στο μέλλον, να καθορίζουν το χώρο που θα διεξάγονται οι λαϊκές αγορές, να ασκούν αποτελεσματικό έλεγχο, να φροντίζουν για την εύρυθμη λειτουργία και καθαριότητα του χώρου που τις φιλοξενεί και φυσικά να καθορίζουν το ύψος του εισπραττόμενου ημερήσιου τέλους, το οποίο θα αξιοποιείται προς όφελος της εύρυθμης λειτουργίας τους.

Η διαβούλευση του σχεδίου νόμου θα διαρκέσει έως τις 29 Απριλίου 2021, ώρα 21:00 και μπορείτε να το δείτε αναλυτικά εδώ:

Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου