Αντισυνταγματική η Εισφορά Αλληλεγγύης στους συνταξιούχους, ενημερώνει ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων Αν. Αττικής

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ                                                                             

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Με το νόμο 3865/2010 επιβλήθηκε από 1ης Αυγούστου 2010, στους συνταξιούχους του Δημοσίου η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) σε κύριες συντάξεις άνω των 1400 ευρώ κλιμακωτά από 3% μέχρι 14%. Στην κύρια σύνταξη περιλαμβάνονται και τα επιδόματα εξομάλυνσης και θέσεως ευθύνης.

       Το 2017 η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την 244/2017 Απόφασή της έκρινε την Εισφορά αυτή αντισυνταγματική.

       Τότε η Διοίκηση της Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου (ΠΟΠΣ) ζήτησε από το Υπουργείο Εργασίας της πρώην Κυβέρνησης την διακοπή της Εισφοράς και την επιστροφή των παρακρατηθέντων αναδρομικά, συνέστησε δε στους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές αγωγές στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – ΕΦΚΑ.

       Δυστυχώς ούτε το Υπουργείο δέχτηκε την διακοπή ούτε το Γ.Λ.Κ. απάντησε στις προσφυγές και η επαχθής αυτή εισφορά συνεχίζεται.

       Πρόσφατα η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την 504/21-3-2021 Απόφασή της έκρινε εκ νέου αντισυνταγματική την ΕΑΣ.

       Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας μας, ζήτησε από το Υπουργείο Εργασίας και την Κυβέρνηση την διακοπή της παράνομης αυτής εισφοράς και την επιστροφή των αναδρομικών με Κυβερνητική απόφαση ώστε να αποφευχθεί η επιβάρυνση των συνταξιούχων με δικαστικές διεκδικήσεις, η δε φορολόγηση να γίνει αυτοτελώς.

       Ελπίζουμε  ότι η Κυβέρνηση θα ικανοποιήσει το δίκαιο αυτό αίτημα, των συνταξιούχων των οποίων οι συντάξεις έχουν χιλιοψαλιδιστεί από τις προηγούμενες Κυβερνήσεις.